ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

อ.สายใจ โรงพยาบาลพัทลุง

พยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

อ.สายใจ โรงพยาบาลพัทลุง

การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน

อ.เฉลาศรี เสงี่ยม  รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.เฉลาศรี_ 7.1.2556.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.เฉลาศรี_ 7.1.2556.pdf Excellent Center5474 kB2015-07-09 06:30

การจัดการรายกรณีกับการก้าวผ่านหลุมพรางใช้ยาในโรคเรื้อรัง

เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการรายกรณีกับการก้าวผ่านหลุมพรางใช้ยาในโรคเรื้อรัง

ภญ.วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.วงศ์ทิพารัตน์_8.01.2556.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.วงศ์ทิพารัตน์_8.01.2556.pdf Excellent Center8652 kB2015-07-09 06:53

นโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง นโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา   ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี
สุวรรณี ศรีปราชญ์              PM สปสช.เขต 4 สระบุร

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_สปสช_เขต4สระบุรี_6.01.2556.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย_สปสช_เขต4สระบุรี_6.01.2556.pdf Excellent Center2589 kB2015-07-09 04:27

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member