ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี, โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล พ.ศ.2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Brochure 01

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member