คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

       ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นได้เมื่ออายุสูงขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้โดยการปรับพฤติกรรมและการรับประทานยา ซึ่งจะช่วยชะลอภาวะความดันโลหิตสูงไม่ให้พัฒนาไปสู่ระยะที่รุนแรงขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและโรคร่วม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และโรคไตเสื่อม ซึ่งก่อให้เกิดความพิการและถึงแก่ชีวิตได้ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะโลหิตในการนำไปปรับใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้คงสถานะสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง.pdf)คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง.pdf Excellent Center852 kB2015-07-06 05:13

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member