ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

หลักฐานเชิงประจักษ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตรที่ 1 Executive Nursing Management Course โครงการการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกฯ

      โครงการการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ความร่วมมือกับ Temasek Foundation (TF) และ Nanyang Polytechnic International (NYPI) สาธารณรัฐสิงคโปร์

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (cpg_Management of Diabetic Retinopathy-Jan 2004.pdf)cpg_Management of Diabetic Retinopathy-Jan 2004.pdf ธนพร สุพรรณ1426 kB2015-09-22 15:59
Download this file (cpg_Management of Preterm Labour-May 2001.pdf)cpg_Management of Preterm Labour-May 2001.pdf ธนพร สุพรรณ191 kB2015-09-22 16:00
Download this file (cpg_Obesity-Apr2004.pdf)cpg_Obesity-Apr2004.pdf ธนพร สุพรรณ666 kB2015-09-22 16:00
Download this file (cpg_Screening for Cardiovascular Disease-Mar 2011.pdf)cpg_Screening for Cardiovascular Disease-Mar 2011.pdf ธนพร สุพรรณ2070 kB2015-09-22 16:01
Download this file (cpg_Screening for Cardiovascular Disease_summary card - Mar 2011.pdf)cpg_Screening for Cardiovascular Disease_summary card - Mar 2011.pdf ธนพร สุพรรณ734 kB2015-09-22 16:01
Download this file (cpg_Smoking Cessation-Apr 2002.pdf)cpg_Smoking Cessation-Apr 2002.pdf ธนพร สุพรรณ225 kB2015-09-22 16:01
Download this file (CPG_Stroke_Booklet.pdf)CPG_Stroke_Booklet.pdf ธนพร สุพรรณ778 kB2015-09-22 16:02
Download this file (CPG_Stroke_PatientVersion.pdf)CPG_Stroke_PatientVersion.pdf ธนพร สุพรรณ362 kB2015-09-22 16:02
Download this file (CPG_Stroke_SummaryCard.pdf)CPG_Stroke_SummaryCard.pdf ธนพร สุพรรณ285 kB2015-09-22 16:04
Download this file (CPG_Treating_Tobacco_Use_and_Dependence_Main.pdf)CPG_Treating_Tobacco_Use_and_Dependence_Main.pdf ธนพร สุพรรณ2171 kB2015-09-22 16:04
Download this file (CPG_Treating_Tobacco_Use_and_Dependence_Summary.pdf)CPG_Treating_Tobacco_Use_and_Dependence_Summary.pdf ธนพร สุพรรณ597 kB2015-09-22 16:04
Download this file (CVD_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf)CVD_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf ธนพร สุพรรณ16 kB2015-09-22 16:04
Download this file (DM CPG 2014 addendum.pdf)DM CPG 2014 addendum.pdf ธนพร สุพรรณ146 kB2015-09-22 16:05
Download this file (Dr Low_Global risk LLP.pdf)Dr Low_Global risk LLP.pdf ธนพร สุพรรณ1807 kB2015-09-22 16:05
Download this file (Dr Tan HK_CVD Screening in Renal patients_FINAL.pdf)Dr Tan HK_CVD Screening in Renal patients_FINAL.pdf ธนพร สุพรรณ95 kB2015-09-22 16:05
Download this file (HealthCalendars2015.pdf)HealthCalendars2015.pdf ธนพร สุพรรณ207 kB2015-09-22 16:06
Download this file (HPB_Tripartite_Oversight_Committee.pdf)HPB_Tripartite_Oversight_Committee.pdf ธนพร สุพรรณ292 kB2015-09-22 16:06
Download this file (KKH_Beyond Screening and Taking Action.pdf)KKH_Beyond Screening and Taking Action.pdf ธนพร สุพรรณ261 kB2015-09-22 16:06
Download this file (LaunchOfIQuit2015.pdf)LaunchOfIQuit2015.pdf ธนพร สุพรรณ253 kB2015-09-22 16:06
Download this file (MOH Clinical Guidance_Use of ECG for Screening for Coronary Heart Disease in Asymptomatic Patients with Hypertension_Oct 2008.pdf)MOH Clinical Guidance_Use of ECG for Screening for Coronary Heart Disease in Asymptomatic Patients with Hypertension_Oct 2008.pdf ธนพร สุพรรณ546 kB2015-09-22 16:07
Download this file (Prof Goh_CVD Screening_FINAL.pdf)Prof Goh_CVD Screening_FINAL.pdf ธนพร สุพรรณ32 kB2015-09-22 16:07
Download this file (Prof Sum Chee Fang_Diabetes cv risk assessment_FINAL.pdf)Prof Sum Chee Fang_Diabetes cv risk assessment_FINAL.pdf ธนพร สุพรรณ1748 kB2015-09-22 16:07
Download this file (Screening for Cardiovascular Disease and Risk Factors (Patient Version) - Mar 2011.pdf)Screening for Cardiovascular Disease and Risk Factors (Patient Version) - Mar 2011.pdf ธนพร สุพรรณ507 kB2015-09-22 16:07
Download this file (TampinesFactsheet.pdf)TampinesFactsheet.pdf ธนพร สุพรรณ280 kB2015-09-22 16:08

CPG แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (adult patients with tracheostomy - book.pdf)adult patients with tracheostomy - book.pdf เก้า1876 kB2016-03-23 10:38
Download this file (adult patients with tracheostomy - card.pdf)adult patients with tracheostomy - card.pdf เก้า866 kB2016-03-23 10:38
Download this file (AProf Leslie Lim - What is New in the Revised Depression CPG.pdf)AProf Leslie Lim - What is New in the Revised Depression CPG.pdf เก้า139 kB2016-03-23 10:39
Download this file (CPG_Falls_Prevention.pdf)CPG_Falls_Prevention.pdf เก้า1060 kB2016-03-23 10:39
Download this file (CPG_Functional Screening for older adult_Booklet_Jun2010.pdf)CPG_Functional Screening for older adult_Booklet_Jun2010.pdf เก้า3508 kB2016-03-23 10:40
Download this file (CPG_Functional screening for older adult_SummaryCard_Jun2010.pdf)CPG_Functional screening for older adult_SummaryCard_Jun2010.pdf เก้า6893 kB2016-03-23 10:40
Download this file (Depression CPG_R14_FINAL.pdf)Depression CPG_R14_FINAL.pdf เก้า2884 kB2016-03-23 10:41
Download this file (Depression summary card 4.pdf)Depression summary card 4.pdf เก้า1289 kB2016-03-23 10:41
Download this file (Depression_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf)Depression_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf เก้า13 kB2016-03-23 10:41
Download this file (Functional Screening_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf)Functional Screening_Answers to MCQs (uploaded to HPP).pdf เก้า13 kB2016-03-23 10:41
Download this file (nasogastric tube feeding - book.pdf)nasogastric tube feeding - book.pdf เก้า2138 kB2016-03-23 10:42
Download this file (nursing_management_of_patients_with_urinary_incontinence.pdf)nursing_management_of_patients_with_urinary_incontinence.pdf เก้า151 kB2016-03-23 10:42
Download this file (prediction and prevention of pressure ulcers in adults.pdf)prediction and prevention of pressure ulcers in adults.pdf เก้า392 kB2016-03-23 10:42
Download this file (prevention_of_falls_in_hosp_ltc_institutiions.pdf)prevention_of_falls_in_hosp_ltc_institutiions.pdf เก้า194 kB2016-03-23 10:42
Download this file (Screening for Hearing Loss_Dr Lynne Lim.pdf)Screening for Hearing Loss_Dr Lynne Lim.pdf เก้า1074 kB2016-03-23 10:43
Download this file (Screening for Physical Functional_Dr Wong.pdf)Screening for Physical Functional_Dr Wong.pdf เก้า949 kB2016-03-23 10:43
Download this file (Screening for Vision The Ageing Eye_Dr Au Eong Kah Guan.pdf)Screening for Vision The Ageing Eye_Dr Au Eong Kah Guan.pdf เก้า426 kB2016-03-23 10:43
Download this file (Screening programme pilot_Dr Shyamala T.pdf)Screening programme pilot_Dr Shyamala T.pdf เก้า57 kB2016-03-23 10:44

การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Stroke Fast track

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Stroke Fast track

พว.อุไร คํามาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.อุไร_8.01.2556.PDF)เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.อุไร_8.01.2556.PDF Excellent Center6599 kB2015-07-09 06:37

หน้า 1 จาก 2

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member